Un moldovean cîştigă în medie, mai puţin de 100 euro lunar

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1767,5 lei, fiind în creştere cu 5,1% faţă de anul precedent.

calculator_balance1_0

Cea mai importantă sursă de venit a populaţiei sunt cîştigurile salariale, cu o pondere de 41,6% din total venituri disponibile. Prestaţiile sociale sînt a doua sursă de venit după importanţă, în medie acestea constituie 20,2% din veniturile medii lunare ale populaţiei.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,6% din total venituri sau cu 0,3 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2013.

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 605,4 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2014 au constituit în medie pe o persoană 1816,7 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 2,3%. În termeni reali, populaţia a cheltuit în medie cu 2,7% mai puţin comparativ cu anul 2013. Scăderea cheltuielilor a fost determinată de creşterea preţurilor la produse alimentare şi nealimentare2, dar şi nivelul real al veniturilor realizate de populaţie.

Cea mai mare parte a cheltuielilor rămîne a fi destinată necesarului de consum alimentar – 43,8%, pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,9% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,6%. Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate, transport, comunicaţii, dotarea locuinţei, învăţămînt.

Evoluţia trimestrială a cheltuielilor de consum este determinată de evoluţia veniturilor populaţiei. Astfel, cel mai puţin populaţia a cheltuit în trimestrul I – 1733,7 lei, iar cel mai mult în trimestrul IV – 1893,7 lei.

Share
1.994 Vizualizari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *