Am putea avea cea mai mare creștere a PIB-ului din regiune

În rezultatul acțiunilor întreprinse în sfera economic de actual guvernare, Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a crescut cu 4,9%. Potrivit analiștilor economici,  daca nu vom fi impiedicați de factori destabilizatori Moldova ar putea înregistra anul acesta una din cele mai mari cresteri economice din regiune.
pib
Potrivit noi.md, în prima jumătate a anului 2013 produsul intern brut al Moldovei a constituit în valoare nominală 43 mld. 376 mil. lei, înregistrînd o creştere cu 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Biroul Naţional de Statistică informează că, în special, în cel de-al doilea trimestru al anului 2013, PIB-ul a constituit 23 mld. 703 mil. de lei, depășind nivelul perioadei corespunzătoare a anului precedent cu 6,1%.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri s-a majorat, în ianuarie-iunie curent cu 6,1% în raport cu perioada respectivă a anului anterior, influențînd pozitiv (+1,3%) evoluţia produsului intern brut. Valoarea adăugată brută produsă în agricultură, economia vînatului, silvicultură, pescuit, piscicultură și industrie a depășit nivelul perioadei respective a anului precedent respectiv cu 3,4% și 7,4%.

Contribuţia sectorului de bunuri la formarea produsului intern brut a constituit în perioada de referință 21,3%. Valoarea adăugată brută creată în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu semestrul I al anului precedent cu 3,5%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 2,3%.

Cea mai mare creştere a valorii adăugate brute (+5,9%) a fost înregistrată de comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, urmată de transporturi și comunicații (+3,7%), construcții (+3,6%) și „alte activități de servicii” (+2,5%). În „alte activități de servicii” majorări considerabile s-au produs pentru alte activități de servicii colective, sociale, personale și servicii acordate gospodăriilor particulare de către personalul angajat (+11,5%), tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor (+6,2%), hoteluri şi restaurante (+5,5%).

Creșteri nesemnificative ale valorii adăugate brute au fost înregistrate în activitățile financiare de mediere (+0,7%), sănătate și asistență socială (+0,6%) și administrație publică (+0,4%). Reducerea valorii adăugate brute s-a produs în învățămînt (-2,8%). Contribuţia sectorului de servicii la formarea produsului intern brut a constituit, în perioada de referinţă, 63,1%. Creşterea consumului final este condiţionată de majorarea cu 5,8% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută a capitalului fix a crescut cu 4,5% în perioada de referinţă, constituind 22,6% din produsul intern brut. Exporturile şi importurile bunurilor şi serviciilor s-au majorat respectiv cu 5,1% şi 5,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

De remarcat faptul că creșterea PIB-ului Moldovei în trimestrul I al anului 2013 a constituit 3,5%, după o scădere a indicelui în anul 2012 cu 0,8%. Guvernul Republicii Moldova și FMI prognozează că anul acesta creşterea PIB-ului va fi de 4% sau chiar mai mult.

Share
2.483 Vizualizari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *