Investițiile în active materiale pe termen lung au revenit în 2017 pe creștere, după doi ani de recesiune

Investițiile în active materiale pe termen lung au revenit în anul 2017 pe o creștere de 1,3 la sută, până la 21 miliarde de lei, după doi ani de recesiune. Investițiile în mașini, utilaje și programe informatice sunt în creștere, potrivit statisticilor oficiale, informează MOLDPRES.

Investițiile au atins în anul 2014 nivelul record de peste 21,1 miliarde de lei, însă în următorii doi ani au intrat în declin și au coborât la 19,6 miliarde de lei în 2016. Majorarea volumului de investiții în anul trecut a fost determinată de restabilirea finanțării proiectelor investiționale ale statului, urmare a deblocării asistenței externe și creșterii veniturilor publice, precum și apariției premiselor pentru relansarea creditării economiei naționale. De asemenea, se evidențiază tendința de retehnologizare a economiei Republicii Moldova, remarcându-se creșterea investițiilor în mașini, utilaje și instalații, dar și în programe informatice, explică Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI).

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al MEI precizează că anul trecut, investițiile publice au constituit principalul motor care au determinat creșterea investițiilor. Din contul bugetului de stat au fost alocate, pentru proiecte investiționale, circa 1,4 miliarde de lei, cu 27 la sută mai mult comparativ cu anul 2016. Și din contul bugetelor administrativ-teritoriale s-au alocat cu 33 la sută mai mulți bani, ceea ce a constituit circa 1,3 miliarde de lei.

După tipurile de active, în anul 2017, au fost înregistrate creșteri esențiale ale investițiilor în construcții inginerești – cu 25 la sută, mașini și utilaje – cu 9 la sută, programe informatice – cu 18 la sută și în active biologice imobilizate (fitotehnie și zootehnie) – cu 8 la sută. Anume investițiile în aceste domenii au influențat creșterea volumului total de investiții în active imobilizate, care cuprinde atât investițiile în active materiale (clădiri, mașini, utilaje etc.), cât și cele nemateriale (drepturi de proprietate intelectuală, programe informatice etc.).

Procurarea utilajului, mașinilor, instalațiilor de transmisie a asimilat circa 7 miliarde de lei (33 la sută) din volumul total al investițiilor. Cea mai mare parte a mijloacelor financiare în utilaje au fost investite de către sectorul privat (circa 75 sută), ceea ce demonstrează că agenții economici se orientează spre retehnologizarea proceselor de producție, fapt stimulat și de necesitatea alinierii calității produselor moldovenești la cerințele piețelor externe, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de Acordul de Asociere/DCFTA cu Uniunea Europeană.

Comparativ cu anul 2016, anul trecut s-a remarcat o creștere a investițiilor din contul mijloacelor financiare ale fondului rutier cu 67 la sută și ale fondului ecologic cu 13 la sută.

Sectorul construcțiilor pare să se fi revigorat după trei ani de recesiune. În anul 2017, întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcții” au efectuat în antrepriză lucrări în valoare de 9 miliarde de lei, sau cu 2,3 la sută mai mult față de volumul înregistrat în 2016. În anul trecut au fost date în exploatare 7236 de locuințe (apartamente și case individuale de locuit), cu o suprafață totală de 571,8 mii m², ceea ce reprezintă cu 10,9 la sută mai mult față de anul 2016.

”Industria construcțiilor a înregistrat un record în anul 2017. Numărul de apartamente date în exploatare este cel mai mare de la obținerea independenței Republicii Moldova”, aprecia într-o analiză economistul Veaceslav Ioniță.

Ministerul Economiei și Infrastructurii prognozează pentru anul 2018 o creștere a investițiilor în active materiale pe termen lung cu 4.0 la sută, iar în următorii doi ani cu 4.5 și respectiv 6 la sută, până la 25 miliarde de lei în anul 2020.

Share
765 Vizualizari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *